Nová jednotka bolesti:

ZAKOPNUTÝ MALÍČEK

Zakopnutý malíček o skriňu sa stal novou mierkou odhadu pociťovanej bolesti.
Tá vysoko individuálna, no pomáha vyjadriť ako nás čo bolí.


Prepočty pociťovaných bolestí:


1 zakopnutý malíček = 50 uštipnutí komára


1 zakopnutý malíček = 5 tresnutí hlavy o digestor


1 zakopnutý malíček = 3 pomalé strhnutia leukoplastu

 

Dnes už môže byť .online skutočne čokoľvek.